ทพ. สมกมล วนิชวัฒนะ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมจัดฟัน
การจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใส
การจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า
การจัดฟันเชิงป้องปรามในเด็ก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science Dentistry in Orthodontics Saint Louis University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทยสภา
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน American Board of Orthodontics, United States
Loading

Loading Schedule..