ศ. นพ. สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

ศ. นพ. สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Urology Center
ศุกร์
23 เม.ย.
Urology Center
เสาร์
24 เม.ย.
Urology Center
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
Urology Center
อังคาร
27 เม.ย.
Urology Center
พุธ
28 เม.ย.
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Urology Center
ศุกร์
30 เม.ย.
Urology Center
เสาร์
01 พ.ค.
Urology Center
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
Urology Center
อังคาร
04 พ.ค.
Urology Center
พุธ
05 พ.ค.
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Urology Center
ศุกร์
07 พ.ค.
Urology Center
เสาร์
08 พ.ค.
Urology Center
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
Urology Center
อังคาร
11 พ.ค.
Urology Center
พุธ
12 พ.ค.
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Urology Center
ศุกร์
14 พ.ค.
Urology Center
เสาร์
15 พ.ค.
Urology Center
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
Urology Center
อังคาร
18 พ.ค.
Urology Center
พุธ
19 พ.ค.
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Urology Center
ศุกร์
21 พ.ค.
Urology Center
เสาร์
22 พ.ค.
Urology Center
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
Urology Center
อังคาร
25 พ.ค.
Urology Center
พุธ
26 พ.ค.
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Urology Center
ศุกร์
28 พ.ค.
Urology Center
เสาร์
29 พ.ค.
Urology Center
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
Urology Center
อังคาร
01 มิ.ย.
Urology Center
พุธ
02 มิ.ย.
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Urology Center
ศุกร์
04 มิ.ย.
Urology Center
เสาร์
05 มิ.ย.
Urology Center
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
Urology Center
อังคาร
08 มิ.ย.
Urology Center
พุธ
09 มิ.ย.
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Urology Center
ศุกร์
11 มิ.ย.
Urology Center
เสาร์
12 มิ.ย.
Urology Center
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
Urology Center
อังคาร
15 มิ.ย.
Urology Center
พุธ
16 มิ.ย.
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Urology Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
Urology Center
เสาร์
19 มิ.ย.
Urology Center
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
Urology Center
อังคาร
22 มิ.ย.
Urology Center
พุธ
23 มิ.ย.
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Urology Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Urology Center
เสาร์
26 มิ.ย.
Urology Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Urology Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Urology Center