นพ. สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ