นพ. สมบัติ โรจน์วิโรจน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Hand Surgery and Microsurgery, Hiroshima University School of Medicine, ญี่ปุ่น

นัดหมายแพทย์

นพ. สมบัติ โรจน์วิโรจน์
อังคาร
27 ก.ค.
Orthopedic Center
พุธ
28 ก.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
31 ก.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
03 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
04 ส.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
07 ส.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
10 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
11 ส.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
14 ส.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
17 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
18 ส.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
21 ส.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
24 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
25 ส.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
28 ส.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
31 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
01 ก.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
04 ก.ย.
Orthopedic Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
07 ก.ย.
Orthopedic Center
พุธ
08 ก.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
11 ก.ย.
Orthopedic Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
14 ก.ย.
Orthopedic Center
พุธ
15 ก.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
18 ก.ย.
Orthopedic Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
21 ก.ย.
Orthopedic Center
พุธ
22 ก.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
25 ก.ย.
Orthopedic Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
28 ก.ย.
Orthopedic Center
พุธ
29 ก.ย.
Orthopedic Center