นพ. สมบัติ โรจน์วิโรจน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Hand Surgery and Microsurgery, Hiroshima University School of Medicine, ญี่ปุ่น

นัดหมายแพทย์

นพ. สมบัติ โรจน์วิโรจน์
เสาร์
23 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
24 ม.ค.
จันทร์
25 ม.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
26 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
29 ม.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
05 ก.พ.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
12 ก.พ.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
19 ก.พ.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
26 ก.พ.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
05 มี.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
12 มี.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
19 มี.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
26 มี.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
Bangkok Hip and Knee Center (ศูนย์ข้อสะโพก และข้อเข่ากรุงเทพ)
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์กระดูกและข้อ