ทพญ. สดใส ฟูศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ฟันปลอม
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)

นัดหมายแพทย์

ทพญ. สดใส ฟูศิริ