ทพญ. สดใส ฟูศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Dental Implant - Step for Success, Branemark System, ไทย
BBBB
International Post-Graduate Program in Esthetic Dentistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. สดใส ฟูศิริ