ทพญ. สดใส ฟูศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
One Year UCLA / gIDE Master in Implant Dentistry, University of California, Los Angeles, United States
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Prosthodontics, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
1-Year Diploma Program in Implant Dentistry, Global Institute for Dental Education, University of California, Los Angeles, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)การออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัล
Loading

Loading Schedule..