ทพญ. สดใส ฟูศิริ

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
การออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัล
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
One Year UCLA / gIDE Master in Implant Dentistry University of California, Los Angeles, United States
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Prosthodontics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
1-Year Diploma Program in Implant Dentistry Global Institute for Dental Education, University of California, Los Angeles, United States
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. สดใส ฟูศิริ