นพ. สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. สิทธิโชค ทวีประดิษฐ์ผล
เสาร์
06 มี.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.