พญ. สิรินยา กฤษณามระ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. สิรินยา กฤษณามระ
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
ศุกร์
02 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
06 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
07 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
ศุกร์
09 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
13 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
14 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
ศุกร์
16 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
20 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
21 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
ศุกร์
23 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
27 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
28 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
ศุกร์
30 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)