พญ. สิริลักษณ์ บุญศรีโรจน์

ออกตรวจวันพุธ - วันอาทิตย์ 7.00-14.00 น. กรุณาติดต่อ 02 310 3000 หรือ 1719 เพื่อทำการนัดหมาย
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Perpetual Help College of Medicine, Philippines
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
Loading

Loading Schedule..