พญ. ศิรภัทร สงวนทรัพย์ทวี

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, เวชศาสตร์ครอบครัว
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..

พญ. ศิรภัทร สงวนทรัพย์ทวี