ผศ. นพ. ศิระ เลาหทัย

ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ผ่าตัดโรคปอดและทรวงอก
รักษาโรคเหงื่อออกมือ
ผ่าตัดปอดแผลเล็ก
ส่องกล้องรักษาโรคปอด
เนื้องอกต่อมไทมัส
ภาวะเหงื่อออกมือ
มะเร็งปอด
ปอดรั่ว
ลมรั่วในปอด
โรคอกบุ๋ม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Thoracic Cardiovascular Surgery Seoul National University Bundang Hospital, Korea, Republic of
Loading

Loading Schedule..

ผศ. นพ. ศิระ เลาหทัย