พญ. ศิดิภา โชติชัยสถิตย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. ศิดิภา โชติชัยสถิตย์
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Rehabilitation Center
จันทร์
28 มิ.ย.
Rehabilitation Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
30 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
05 ก.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
06 ก.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
07 ก.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
12 ก.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
13 ก.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
14 ก.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
19 ก.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
20 ก.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
21 ก.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
26 ก.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
27 ก.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
28 ก.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
02 ส.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
03 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
04 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
09 ส.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
10 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
11 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
16 ส.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
17 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
18 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
23 ส.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
24 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
25 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
30 ส.ค.
Rehabilitation Center