นพ. โชโงะ นะคะจิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Tropical Medicine and Hygiene, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Yamaguchi University, ญี่ปุ่น

นัดหมายแพทย์

นพ. โชโงะ นะคะจิ
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อาทิตย์
31 ม.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศุกร์
05 ก.พ.
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อาทิตย์
07 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศุกร์
12 ก.พ.
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อาทิตย์
14 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศุกร์
19 ก.พ.
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อาทิตย์
21 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศุกร์
26 ก.พ.
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อาทิตย์
28 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศุกร์
05 มี.ค.
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อาทิตย์
07 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อาทิตย์
14 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อาทิตย์
21 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อาทิตย์
28 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น