นพ. โชโงะ นะคะจิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ยังไม่มีสาขาเฉพาะทาง
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Tropical Medicine and Hygiene, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Yamaguchi University, ญี่ปุ่น

นัดหมายแพทย์

นพ. โชโงะ นะคะจิ
เสาร์
31 ก.ค.
JMS Clinic
อาทิตย์
01 ส.ค.
JMS Clinic
จันทร์
02 ส.ค.
JMS Clinic
อังคาร
03 ส.ค.
JMS Clinic
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
JMS Clinic
อาทิตย์
08 ส.ค.
JMS Clinic
จันทร์
09 ส.ค.
JMS Clinic
อังคาร
10 ส.ค.
JMS Clinic
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
JMS Clinic
อาทิตย์
15 ส.ค.
JMS Clinic
จันทร์
16 ส.ค.
JMS Clinic
อังคาร
17 ส.ค.
JMS Clinic
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
JMS Clinic
อาทิตย์
22 ส.ค.
JMS Clinic
จันทร์
23 ส.ค.
JMS Clinic
อังคาร
24 ส.ค.
JMS Clinic
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
JMS Clinic
อาทิตย์
29 ส.ค.
JMS Clinic
จันทร์
30 ส.ค.
JMS Clinic
อังคาร
31 ส.ค.
JMS Clinic
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
JMS Clinic
อาทิตย์
05 ก.ย.
JMS Clinic
จันทร์
06 ก.ย.
JMS Clinic
อังคาร
07 ก.ย.
JMS Clinic
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
JMS Clinic
อาทิตย์
12 ก.ย.
JMS Clinic
จันทร์
13 ก.ย.
JMS Clinic
อังคาร
14 ก.ย.
JMS Clinic
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
JMS Clinic
อาทิตย์
19 ก.ย.
JMS Clinic
จันทร์
20 ก.ย.
JMS Clinic
อังคาร
21 ก.ย.
JMS Clinic
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
JMS Clinic
อาทิตย์
26 ก.ย.
JMS Clinic
จันทร์
27 ก.ย.
JMS Clinic
อังคาร
28 ก.ย.
JMS Clinic
พุธ
29 ก.ย.
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
ศุกร์
01 ต.ค.
เสาร์
02 ต.ค.
JMS Clinic
อาทิตย์
03 ต.ค.
JMS Clinic
จันทร์
04 ต.ค.
JMS Clinic
อังคาร
05 ต.ค.
JMS Clinic
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
เสาร์
09 ต.ค.
JMS Clinic
อาทิตย์
10 ต.ค.
JMS Clinic
จันทร์
11 ต.ค.
JMS Clinic
อังคาร
12 ต.ค.
JMS Clinic
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
เสาร์
16 ต.ค.
JMS Clinic
อาทิตย์
17 ต.ค.
JMS Clinic
จันทร์
18 ต.ค.
JMS Clinic
อังคาร
19 ต.ค.
JMS Clinic
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
เสาร์
23 ต.ค.
JMS Clinic
อาทิตย์
24 ต.ค.
JMS Clinic
จันทร์
25 ต.ค.
JMS Clinic
อังคาร
26 ต.ค.
JMS Clinic
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
เสาร์
30 ต.ค.
JMS Clinic
อาทิตย์
31 ต.ค.
JMS Clinic
จันทร์
01 พ.ย.
JMS Clinic
อังคาร
02 พ.ย.
JMS Clinic
พุธ
03 พ.ย.
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
ศุกร์
05 พ.ย.
เสาร์
06 พ.ย.
JMS Clinic
อาทิตย์
07 พ.ย.
JMS Clinic
จันทร์
08 พ.ย.
JMS Clinic
อังคาร
09 พ.ย.
JMS Clinic
พุธ
10 พ.ย.
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
ศุกร์
12 พ.ย.
เสาร์
13 พ.ย.
JMS Clinic
อาทิตย์
14 พ.ย.
JMS Clinic
จันทร์
15 พ.ย.
JMS Clinic
อังคาร
16 พ.ย.
JMS Clinic
พุธ
17 พ.ย.
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
ศุกร์
19 พ.ย.
เสาร์
20 พ.ย.
JMS Clinic
อาทิตย์
21 พ.ย.
JMS Clinic
จันทร์
22 พ.ย.
JMS Clinic
อังคาร
23 พ.ย.
JMS Clinic
พุธ
24 พ.ย.
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
ศุกร์
26 พ.ย.
เสาร์
27 พ.ย.
JMS Clinic
อาทิตย์
28 พ.ย.
JMS Clinic
จันทร์
29 พ.ย.
JMS Clinic
อังคาร
30 พ.ย.
JMS Clinic
พุธ
01 ธ.ค.
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
ศุกร์
03 ธ.ค.
เสาร์
04 ธ.ค.
JMS Clinic
อาทิตย์
05 ธ.ค.
JMS Clinic
จันทร์
06 ธ.ค.
JMS Clinic
อังคาร
07 ธ.ค.
JMS Clinic
พุธ
08 ธ.ค.
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
ศุกร์
10 ธ.ค.
เสาร์
11 ธ.ค.
JMS Clinic
อาทิตย์
12 ธ.ค.
JMS Clinic
จันทร์
13 ธ.ค.
JMS Clinic
อังคาร
14 ธ.ค.
JMS Clinic
พุธ
15 ธ.ค.
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
ศุกร์
17 ธ.ค.
เสาร์
18 ธ.ค.
JMS Clinic
อาทิตย์
19 ธ.ค.
JMS Clinic
จันทร์
20 ธ.ค.
JMS Clinic
อังคาร
21 ธ.ค.
JMS Clinic
พุธ
22 ธ.ค.
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
ศุกร์
24 ธ.ค.
เสาร์
25 ธ.ค.
JMS Clinic
อาทิตย์
26 ธ.ค.
JMS Clinic
จันทร์
27 ธ.ค.
JMS Clinic
อังคาร
28 ธ.ค.
JMS Clinic
พุธ
29 ธ.ค.
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.