พญ. สาวิตรี ปุญญาภิบาล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลีนิค สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. สาวิตรี ปุญญาภิบาล
อังคาร
18 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
19 พ.ค.
Ear Nose Throat Center
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
21 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
22 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
อังคาร
25 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
26 พ.ค.
Ear Nose Throat Center
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
28 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
29 พ.ค.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
อังคาร
01 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
02 มิ.ย.
Ear Nose Throat Center
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
04 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
05 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
อังคาร
08 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
09 มิ.ย.
Ear Nose Throat Center
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
11 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
12 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
อังคาร
15 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
16 มิ.ย.
Ear Nose Throat Center
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
19 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
23 มิ.ย.
Ear Nose Throat Center
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
เสาร์
26 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Allergy & Asthma Center