พญ. สาวิตรี ปุญญาภิบาล

โสต ศอ นาสิกวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษา
Chinese, English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคไซนัสอักเสบ
โรคภูมิแพ้
ภูมิแพ้สิ่งแวดล้อม
ภูมิแพ้อาหาร
วัคซีนภูมิแพ้
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลีนิค สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

พญ. สาวิตรี ปุญญาภิบาล