พญ. สาวิตรี ปุญญาภิบาล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. สาวิตรี ปุญญาภิบาล
เสาร์
06 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
10 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
17 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
24 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
Allergy & Asthma Center
พุธ
31 มี.ค.
Ear Nose Throat Center
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
ศุกร์
02 เม.ย.
เสาร์
03 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
04 เม.ย.
จันทร์
05 เม.ย.
อังคาร
06 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
07 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
ศุกร์
09 เม.ย.
เสาร์
10 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
11 เม.ย.
จันทร์
12 เม.ย.
อังคาร
13 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
14 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
ศุกร์
16 เม.ย.
เสาร์
17 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
อังคาร
20 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
21 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
ศุกร์
23 เม.ย.
เสาร์
24 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
อังคาร
27 เม.ย.
Allergy & Asthma Center
พุธ
28 เม.ย.
Ear Nose Throat Center
Allergy & Asthma Center
พฤหัสบดี
29 เม.ย.