พญ. ศรินพร มานิตย์ศิริกุล ทิพย์อุดม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
The Graduate Diploma in Clinical Science (Internal Medicine), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ประสาทวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Postdoctoral Fellowship in dementia and Alzheimer s disease, Mcgill University, Canada
Loading

Loading Schedule..