นพ. สาริจฉ์ ศรีสุภาพ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Spine & Pediatric Orthopaedic, University of Hong Kong, ฮ่องกง

นัดหมายแพทย์

นพ. สาริจฉ์ ศรีสุภาพ
จันทร์
21 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
22 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
23 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
25 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
26 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
29 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
30 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
02 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
03 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
06 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
07 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
09 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
10 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
13 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
14 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
16 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
17 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
20 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
21 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
23 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
24 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
27 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
28 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
30 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
31 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
03 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
04 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
06 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
07 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
10 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
11 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
13 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
14 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
17 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
18 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
20 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
21 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
24 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
25 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
ศุกร์
27 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
28 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)