พญ. เสาวนีย์ ชัยศุภรัศมีกุล

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Loading

Loading Schedule..