พญ. เสาวนีย์ ชัยศุภรัศมีกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719