ทพญ. เสาวรส จันศิษย์ยานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก
ทันตกรรมจัดฟัน

นัดหมายแพทย์

ทพญ. เสาวรส จันศิษย์ยานนท์