พญ. ศนิ มลกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารศัลยศาสตร์
อนุสาขา
กุมารศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารศัลยศาสตร์, Thai Medical Council
BBBB
Pediatric Surgical Oncology, Saint Jude Childrens Research Hospital, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
อาจารย์แพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์, สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. ศนิ มลกุล