พญ. ศนิ มลกุล

กุมารศัลยศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

กุมารศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Pediatric Surgical Oncology Saint Jude Childrens Research Hospital, United States
Loading

Loading Schedule..

พญ. ศนิ มลกุล