พญ. ศนิ มลกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Pediatric Surgical Oncology, Saint Jude Childrens Research Hospital, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
กุมารศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
Loading

Loading Schedule..