ผศ. นพ. สมุทร จงวิศาล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. สมุทร จงวิศาล
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
14 มิ.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
15 มิ.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
16 มิ.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
ศุกร์
18 มิ.ย.
เสาร์
19 มิ.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
21 มิ.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
22 มิ.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
23 มิ.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
28 มิ.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
29 มิ.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
30 มิ.ย.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
04 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
05 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
06 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
07 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
11 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
12 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
13 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
14 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
18 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
19 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
20 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
21 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
25 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
26 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
27 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
28 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
01 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
02 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
03 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
04 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
08 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
09 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
10 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
11 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
15 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
16 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
17 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
18 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
22 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
23 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อังคาร
24 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พุธ
25 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
อาทิตย์
29 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)
จันทร์
30 ส.ค.
Hearing Center (ศูนย์การได้ยิน)