นพ. ศักดิ์พิศิษฎ์ นวสิริ

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ภาษา
Chinese, English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

มะเร็งศีรษะและลำคอ มะเร็งของสมอง
มะเร็งเต้านม
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งปอด
มะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

นพ. ศักดิ์พิศิษฎ์ นวสิริ