นพ. รุตติ ชุมทอง

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ แพทยสภา
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Certificate of Medical Proficiency in Head and Neck Surgery แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..