พญ. รัศนี อัครพันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง

นัดหมายแพทย์

พญ. รัศนี อัครพันธุ์
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
25 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
26 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
29 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
30 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
02 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
03 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
06 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
07 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
09 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
10 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
13 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
14 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
16 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
17 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
20 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
21 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
23 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
24 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
27 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
28 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
30 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)