พญ. รุ่งเรือง กาญจนภูมิ

ศูนย์และคลินิก
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ American Board of Pediatrics, United States
Loading

Loading Schedule..

พญ. รุ่งเรือง กาญจนภูมิ