ทพ. รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมหัตถการ, ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ทพ. รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล