นพ. ร่มเย็น จิตมุ่งงาน

ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ชำนาญการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery) รักษาโรคซับซ้อนของทวารหนัก
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ผ่านกล้อง
การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ตรงแบบเก็บหูรูด
การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก
การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนักด้วยเลเซอร์
ผ่าตัดกล้ามเนื้อหูรูด รักษาแผลขอบทวารหนักเรื้อรัง
ฉีดโบท็อกซ์ รักษาแผลขอบทวารหนักชนิดเรื้อรัง
ผ่าตัดฝีคัณฑสูตรชนิดซับซ้อนโดยรักษาหูรูดไว้
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. ร่มเย็น จิตมุ่งงาน