พญ. เรณู อุบล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Kyoto University, ญี่ปุ่น
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. เรณู อุบล
อังคาร
27 ก.ค.
JMS Clinic
พุธ
28 ก.ค.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
JMS Clinic
ศุกร์
30 ก.ค.
JMS Clinic
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
JMS Clinic
อังคาร
03 ส.ค.
JMS Clinic
พุธ
04 ส.ค.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
JMS Clinic
ศุกร์
06 ส.ค.
JMS Clinic
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
JMS Clinic
อังคาร
10 ส.ค.
JMS Clinic
พุธ
11 ส.ค.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
JMS Clinic
ศุกร์
13 ส.ค.
JMS Clinic
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
JMS Clinic
อังคาร
17 ส.ค.
JMS Clinic
พุธ
18 ส.ค.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
JMS Clinic
ศุกร์
20 ส.ค.
JMS Clinic
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
JMS Clinic
อังคาร
24 ส.ค.
JMS Clinic
พุธ
25 ส.ค.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
JMS Clinic
ศุกร์
27 ส.ค.
JMS Clinic
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
JMS Clinic
อังคาร
31 ส.ค.
JMS Clinic
พุธ
01 ก.ย.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
JMS Clinic
ศุกร์
03 ก.ย.
JMS Clinic
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
JMS Clinic
อังคาร
07 ก.ย.
JMS Clinic
พุธ
08 ก.ย.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
JMS Clinic
ศุกร์
10 ก.ย.
JMS Clinic
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
JMS Clinic
อังคาร
14 ก.ย.
JMS Clinic
พุธ
15 ก.ย.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
JMS Clinic
ศุกร์
17 ก.ย.
JMS Clinic
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
JMS Clinic
อังคาร
21 ก.ย.
JMS Clinic
พุธ
22 ก.ย.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
JMS Clinic
ศุกร์
24 ก.ย.
JMS Clinic
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
JMS Clinic
อังคาร
28 ก.ย.
JMS Clinic
พุธ
29 ก.ย.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
JMS Clinic
ศุกร์
01 ต.ค.
JMS Clinic
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
JMS Clinic
อังคาร
05 ต.ค.
JMS Clinic
พุธ
06 ต.ค.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
JMS Clinic
ศุกร์
08 ต.ค.
JMS Clinic
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
JMS Clinic
อังคาร
12 ต.ค.
JMS Clinic
พุธ
13 ต.ค.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
JMS Clinic
ศุกร์
15 ต.ค.
JMS Clinic
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
JMS Clinic
อังคาร
19 ต.ค.
JMS Clinic
พุธ
20 ต.ค.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
JMS Clinic
ศุกร์
22 ต.ค.
JMS Clinic
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
JMS Clinic
อังคาร
26 ต.ค.
JMS Clinic
พุธ
27 ต.ค.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
JMS Clinic
ศุกร์
29 ต.ค.
JMS Clinic
เสาร์
30 ต.ค.
อาทิตย์
31 ต.ค.
จันทร์
01 พ.ย.
JMS Clinic
อังคาร
02 พ.ย.
JMS Clinic
พุธ
03 พ.ย.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
JMS Clinic
ศุกร์
05 พ.ย.
JMS Clinic
เสาร์
06 พ.ย.
อาทิตย์
07 พ.ย.
จันทร์
08 พ.ย.
JMS Clinic
อังคาร
09 พ.ย.
JMS Clinic
พุธ
10 พ.ย.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
JMS Clinic
ศุกร์
12 พ.ย.
JMS Clinic
เสาร์
13 พ.ย.
อาทิตย์
14 พ.ย.
จันทร์
15 พ.ย.
JMS Clinic
อังคาร
16 พ.ย.
JMS Clinic
พุธ
17 พ.ย.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
JMS Clinic
ศุกร์
19 พ.ย.
JMS Clinic
เสาร์
20 พ.ย.
อาทิตย์
21 พ.ย.
จันทร์
22 พ.ย.
JMS Clinic
อังคาร
23 พ.ย.
JMS Clinic
พุธ
24 พ.ย.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
JMS Clinic
ศุกร์
26 พ.ย.
JMS Clinic
เสาร์
27 พ.ย.
อาทิตย์
28 พ.ย.
จันทร์
29 พ.ย.
JMS Clinic
อังคาร
30 พ.ย.
JMS Clinic
พุธ
01 ธ.ค.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
JMS Clinic
ศุกร์
03 ธ.ค.
JMS Clinic
เสาร์
04 ธ.ค.
อาทิตย์
05 ธ.ค.
จันทร์
06 ธ.ค.
JMS Clinic
อังคาร
07 ธ.ค.
JMS Clinic
พุธ
08 ธ.ค.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
JMS Clinic
ศุกร์
10 ธ.ค.
JMS Clinic
เสาร์
11 ธ.ค.
อาทิตย์
12 ธ.ค.
จันทร์
13 ธ.ค.
JMS Clinic
อังคาร
14 ธ.ค.
JMS Clinic
พุธ
15 ธ.ค.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
JMS Clinic
ศุกร์
17 ธ.ค.
JMS Clinic
เสาร์
18 ธ.ค.
อาทิตย์
19 ธ.ค.
จันทร์
20 ธ.ค.
JMS Clinic
อังคาร
21 ธ.ค.
JMS Clinic
พุธ
22 ธ.ค.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
JMS Clinic
ศุกร์
24 ธ.ค.
JMS Clinic
เสาร์
25 ธ.ค.
อาทิตย์
26 ธ.ค.
จันทร์
27 ธ.ค.
JMS Clinic
อังคาร
28 ธ.ค.
JMS Clinic
พุธ
29 ธ.ค.
JMS Clinic
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
JMS Clinic