พญ. เรณู อุบล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Kyoto University, ญี่ปุ่น
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. เรณู อุบล
จันทร์
18 ม.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
19 ม.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
20 ม.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พฤหัสบดี
21 ม.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
ศุกร์
22 ม.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
เสาร์
23 ม.ค.
อาทิตย์
24 ม.ค.
จันทร์
25 ม.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
26 ม.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น