รศ. นพ. เรวัต ชุณหสุวรรณกุล

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Fellow in Hand Surgery and Reconstructive Microsurgery Ospedale San Gerardo Monza, Italy
BBBB
Microsurgical Training as a Research Fellow The Microsearch Foundation of Australia, Australia
Loading

Loading Schedule..