นพ. ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
2013 IASGO World Congress, IASGO, โรมาเนีย
BBBB
Advanced Course (B) in Hepatic Surgery, Asia IRCAD-TAIWAN, ไต้หวัน
BBBB
Clinical Fellowship in the Department of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery, Institute of Gastroenterology, Tokyo Women's Medical University, ญี่ปุ่น

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719