นพ. ระวี พล

อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

อายุรแพทย์หัวใจ
โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
หัวใจวาย
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
หลอดเลือดหัวใจตีบ
หลอดเลือดหัวใจตีบตัน
โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
The Basic AME Course Civil Aviation Authority of Thailand
Loading

Loading Schedule..

นพ. ระวี พล