พญ. รัฐพร สัมบุณณานนท์

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
BBBB
Fellowship Pediatric Nutrition Ramathibodi Hospital and Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
Loading

Loading Schedule..

พญ. รัฐพร สัมบุณณานนท์