พญ. รัตโนทัย พลับรู้การ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์, จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council, Thailand
Loading

Loading Schedule..