พญ. รัตโนทัย พลับรู้การ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์, จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. รัตโนทัย พลับรู้การ