นพ. รัตนพันธุ์ อินเจริญศักดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. รัตนพันธุ์ อินเจริญศักดิ์
ศุกร์
22 ม.ค.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
23 ม.ค.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
24 ม.ค.
จันทร์
25 ม.ค.
อังคาร
26 ม.ค.
คลินิกหัวใจ
พุธ
27 ม.ค.
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศุกร์
29 ม.ค.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
30 ม.ค.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศุกร์
05 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
06 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศุกร์
12 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
13 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศุกร์
19 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
20 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศุกร์
26 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
27 ก.พ.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศุกร์
05 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
06 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
13 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
20 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
เสาร์
27 มี.ค.
คลินิกหัวใจ
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
คลินิกหัวใจ