นพ. ระพินทร์ กุกเรยา

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรัง
การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยสายสวนแบบไม่ต้องผ่าตัด
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
The Diploma in tropical Medicine and Hygiene มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Moderate Sedation Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
Euro PCR EACCME (European Accreditation Council for Continueing Medicine Education, ฝรั่งเศส
BBBB
Acute Myocardial Infarction Pathway Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
Cardiovascular EACCME (European Accreditation Council for Continueing Medicine Education, เยอรมนี
BBBB
Transcatheter Cardiovascular Therapeutics The Cardiovascular Research Foundation, สหรัฐอเมริกา
BBBB
BMC Strategy & Direction Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
JCI Overview for N-1 Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
Basic EKG Bangkok Hospital Medical Center
Loading

Loading Schedule..

นพ. ระพินทร์ กุกเรยา