พญ. ปูชนิยะดา วิเชียรธรรม

อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..

พญ. ปูชนิยะดา วิเชียรธรรม