พญ. ปูชนิยะดา วิเชียรธรรม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. ปูชนิยะดา วิเชียรธรรม
จันทร์
02 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
03 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
04 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
06 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
10 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
11 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
13 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
17 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
18 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
20 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
24 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
25 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
27 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
31 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
01 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
03 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
07 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
08 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
10 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
14 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
15 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
17 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
21 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
22 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
24 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
28 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
29 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
01 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
05 ต.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
06 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
08 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
12 ต.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
13 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
15 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
19 ต.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
20 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
22 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
26 ต.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
27 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
29 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
30 ต.ค.
อาทิตย์
31 ต.ค.
จันทร์
01 พ.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
02 พ.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
03 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
05 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
06 พ.ย.
อาทิตย์
07 พ.ย.
จันทร์
08 พ.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
09 พ.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
10 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
12 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
13 พ.ย.
อาทิตย์
14 พ.ย.
จันทร์
15 พ.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
16 พ.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
17 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
19 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
20 พ.ย.
อาทิตย์
21 พ.ย.
จันทร์
22 พ.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
23 พ.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
24 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
26 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
27 พ.ย.
อาทิตย์
28 พ.ย.
จันทร์
29 พ.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
30 พ.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
01 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
03 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
04 ธ.ค.
อาทิตย์
05 ธ.ค.
จันทร์
06 ธ.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
07 ธ.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
08 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
10 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
11 ธ.ค.
อาทิตย์
12 ธ.ค.
จันทร์
13 ธ.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
14 ธ.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
15 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
17 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
18 ธ.ค.
อาทิตย์
19 ธ.ค.
จันทร์
20 ธ.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
21 ธ.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
22 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
24 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
25 ธ.ค.
อาทิตย์
26 ธ.ค.
จันทร์
27 ธ.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
28 ธ.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
29 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)