ทพญ. ปริม อวยชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Master of Science, University of Minnesota, United States
BBBB
Advanced Education Program in Pediatric Dentistry, University of Minnesota School of Dentistry, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, The Dental Council of Thailand, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ
Loading

Loading Schedule..