พญ. เปรมฤดี โปตะวณิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. เปรมฤดี โปตะวณิช
ศุกร์
29 ม.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
02 ก.พ.
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศุกร์
05 ก.พ.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
09 ก.พ.
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศุกร์
12 ก.พ.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
16 ก.พ.
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศุกร์
19 ก.พ.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
23 ก.พ.
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศุกร์
26 ก.พ.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
เสาร์
27 ก.พ.