พญ. เปรมฤดี โปตะวณิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. เปรมฤดี โปตะวณิช
Friday
21 May
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
22 May
Sunday
23 May
Monday
24 May
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
25 May
Wednesday
26 May
Thursday
27 May
Friday
28 May
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
29 May
Sunday
30 May
Monday
31 May
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
01 Jun
Wednesday
02 Jun
Thursday
03 Jun
Friday
04 Jun
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
05 Jun
Sunday
06 Jun
Monday
07 Jun
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
08 Jun
Wednesday
09 Jun
Thursday
10 Jun
Friday
11 Jun
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
12 Jun
Sunday
13 Jun
Monday
14 Jun
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
15 Jun
Wednesday
16 Jun
Thursday
17 Jun
Friday
18 Jun
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
19 Jun
Sunday
20 Jun
Monday
21 Jun
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
22 Jun
Wednesday
23 Jun
Thursday
24 Jun
Friday
25 Jun
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
26 Jun
Sunday
27 Jun
Monday
28 Jun
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
29 Jun
Wednesday
30 Jun
Thursday
01 Jul
Friday
02 Jul
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
03 Jul
Sunday
04 Jul
Monday
05 Jul
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
06 Jul
Wednesday
07 Jul
Thursday
08 Jul
Friday
09 Jul
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
10 Jul
Sunday
11 Jul
Monday
12 Jul
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
13 Jul
Wednesday
14 Jul
Thursday
15 Jul
Friday
16 Jul
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
17 Jul
Sunday
18 Jul
Monday
19 Jul
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
20 Jul
Wednesday
21 Jul
Thursday
22 Jul
Friday
23 Jul
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
24 Jul
Sunday
25 Jul
Monday
26 Jul
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Tuesday
27 Jul
Wednesday
28 Jul
Thursday
29 Jul
Friday
30 Jul
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)