พญ. ปรียชาต์ ปาจารย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง, แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Pediatric Radiology Body MRI, Cincinnati Children s Hospital Medical Center, United States
BBBB
Pediatric Radiology, Cincinnati Children s Hospital Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..