พญ. ปรียชาต์ ปาจารย์

รังสีวิทยาทั่วไป
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Pediatric Radiology Body MRI Cincinnati Children s Hospital Medical Center, United States
BBBB
Pediatric Radiology Cincinnati Children s Hospital Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..