ทพ. ปรีชากร วีระประวัติ

การรักษา และ
การบริการ

ปริทันตวิทยา
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Periodontology มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

ทพ. ปรีชากร วีระประวัติ