นพ. ประวิทย์ รุ่งเจริญศักดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. ประวิทย์ รุ่งเจริญศักดิ์
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู