นพ. ประวิทย์ จำรูญธเนศกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นัดหมายแพทย์

นพ. ประวิทย์ จำรูญธเนศกุล
พุธ
05 พ.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
07 พ.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
08 พ.ค.
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
อังคาร
11 พ.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
12 พ.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
14 พ.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
15 พ.ค.
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
อังคาร
18 พ.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
19 พ.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
21 พ.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
อังคาร
25 พ.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
26 พ.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
28 พ.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
อังคาร
01 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
02 มิ.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
04 มิ.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
05 มิ.ย.
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
อังคาร
08 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
09 มิ.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
11 มิ.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
12 มิ.ย.
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
อังคาร
15 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
16 มิ.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
อังคาร
22 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
23 มิ.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
30 มิ.ย.
BASEM
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
02 ก.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
พุธ
07 ก.ค.
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
09 ก.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
พุธ
14 ก.ค.
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
16 ก.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
พุธ
21 ก.ค.
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
23 ก.ค.
BASEM
Rehabilitation Center
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
30 ก.ค.
BASEM
Rehabilitation Center