นพ. ประวิทย์ จำรูญธเนศกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นัดหมายแพทย์

นพ. ประวิทย์ จำรูญธเนศกุล
Wednesday
28 Jul
BASEM
Rehabilitation Center
Thursday
29 Jul
Rehabilitation Center
Friday
30 Jul
BASEM
Rehabilitation Center
Saturday
31 Jul
Sunday
01 Aug
Monday
02 Aug
BASEM
Rehabilitation Center
Tuesday
03 Aug
Rehabilitation Center
Wednesday
04 Aug
BASEM
Rehabilitation Center
Thursday
05 Aug
Rehabilitation Center
Friday
06 Aug
BASEM
Rehabilitation Center
Saturday
07 Aug
Sunday
08 Aug
Monday
09 Aug
BASEM
Rehabilitation Center
Tuesday
10 Aug
Rehabilitation Center
Wednesday
11 Aug
BASEM
Rehabilitation Center
Thursday
12 Aug
Rehabilitation Center
Friday
13 Aug
BASEM
Rehabilitation Center
Saturday
14 Aug
Sunday
15 Aug
Monday
16 Aug
BASEM
Rehabilitation Center
Tuesday
17 Aug
Rehabilitation Center
Wednesday
18 Aug
BASEM
Rehabilitation Center
Thursday
19 Aug
Rehabilitation Center
Friday
20 Aug
BASEM
Rehabilitation Center
Saturday
21 Aug
Sunday
22 Aug
Monday
23 Aug
BASEM
Rehabilitation Center
Tuesday
24 Aug
Rehabilitation Center
Wednesday
25 Aug
BASEM
Rehabilitation Center
Thursday
26 Aug
Rehabilitation Center
Friday
27 Aug
BASEM
Rehabilitation Center
Saturday
28 Aug
Sunday
29 Aug
Monday
30 Aug
BASEM
Rehabilitation Center
Tuesday
31 Aug
Rehabilitation Center
Wednesday
01 Sep
BASEM
Rehabilitation Center
Thursday
02 Sep
Rehabilitation Center
Friday
03 Sep
BASEM
Rehabilitation Center
Saturday
04 Sep
Sunday
05 Sep
Monday
06 Sep
BASEM
Rehabilitation Center
Tuesday
07 Sep
Rehabilitation Center
Wednesday
08 Sep
BASEM
Rehabilitation Center
Thursday
09 Sep
Rehabilitation Center
Friday
10 Sep
BASEM
Rehabilitation Center
Saturday
11 Sep
Sunday
12 Sep
Monday
13 Sep
BASEM
Rehabilitation Center
Tuesday
14 Sep
Rehabilitation Center
Wednesday
15 Sep
BASEM
Rehabilitation Center
Thursday
16 Sep
Rehabilitation Center
Friday
17 Sep
BASEM
Rehabilitation Center
Saturday
18 Sep
Sunday
19 Sep
Monday
20 Sep
BASEM
Rehabilitation Center
Tuesday
21 Sep
Rehabilitation Center
Wednesday
22 Sep
BASEM
Rehabilitation Center
Thursday
23 Sep
Rehabilitation Center
Friday
24 Sep
BASEM
Rehabilitation Center
Saturday
25 Sep
Sunday
26 Sep
Monday
27 Sep
BASEM
Rehabilitation Center
Tuesday
28 Sep
Rehabilitation Center
Wednesday
29 Sep
BASEM
Rehabilitation Center