ทพ. ปรัชญา บุญสอง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science Degree in Operative Dentistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Prosthodontics, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมหัตถการทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)ทันตกรรมเพื่อความสวยงามการออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัล
Loading

Loading Schedule..