ผศ. ดร. ทพญ. ประทานพร อารีราชการัณย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Science, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Oral Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก)ภาวะปากแห้ง น้ำลายน้อยเลเซอร์ทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ช่องปากทันตกรรมผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ช่องปาก
Loading

Loading Schedule..