ผศ. ดร. ทพญ. ประทานพร อารีราชการัณย์

การรักษา และ
การบริการ

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก)
ภาวะปากแห้ง น้ำลายน้อย
เลเซอร์ทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ช่องปาก
ทันตกรรมผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ช่องปาก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Doctor of Science จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Oral Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

ผศ. ดร. ทพญ. ประทานพร อารีราชการัณย์