นพ. ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
เสาร์
31 ก.ค.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
03 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
04 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
06 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
07 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
10 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
11 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
13 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
14 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
17 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
18 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
20 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
21 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
24 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
25 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
27 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
28 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
31 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
01 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
03 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
04 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
07 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
08 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
10 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
11 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
14 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
15 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
17 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
18 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
21 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
22 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
24 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
25 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
28 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
29 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service