นพ. ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย

รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาษา
Chinese, English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

มะเร็งศีรษะและลำคอ+มะเร็งของสมอง
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งเต้านม
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งปอด
มะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

นพ. ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย