นพ. ประพนธ์ กาญจนศิลป์

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ทันตแพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

นพ. ประพนธ์ กาญจนศิลป์