ทพญ. ประพิณ เปี่ยมพริ้ง

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมประดิษฐ์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Prosthodontics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. ประพิณ เปี่ยมพริ้ง