นพ. ประภัสสร์ สมิติษเฐียร

อายุรศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..

นพ. ประภัสสร์ สมิติษเฐียร