ทพ. ประภาส พิณสวัสดิ์

การรักษา และ
การบริการ

วิทยาเอ็นโดดอนต์ (การรักษาคลองรากฟัน)
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Endodontics Temple University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

ทพ. ประภาส พิณสวัสดิ์