พญ. ประภาภรณ์ ปราชญ์พยนต์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นัดหมายแพทย์

พญ. ประภาภรณ์ ปราชญ์พยนต์
อังคาร
22 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
23 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Rehabilitation Center
จันทร์
28 มิ.ย.
Rehabilitation Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
30 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
04 ก.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
05 ก.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
06 ก.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
07 ก.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
11 ก.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
12 ก.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
13 ก.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
14 ก.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
18 ก.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
19 ก.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
20 ก.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
21 ก.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
25 ก.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
26 ก.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
27 ก.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
28 ก.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
02 ส.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
03 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
04 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
09 ส.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
10 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
11 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
16 ส.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
17 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
18 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
23 ส.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
24 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
25 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
30 ส.ค.
Rehabilitation Center