นพ. ประกอบ ผู้วิบูลย์สุข

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ยาจิตเวชทางคลินิก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ประกอบ ผู้วิบูลย์สุข
อาทิตย์
07 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
จันทร์
08 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อังคาร
09 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
10 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
12 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
จันทร์
15 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อังคาร
16 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
17 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
19 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
จันทร์
22 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อังคาร
23 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
24 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
26 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
จันทร์
29 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อังคาร
30 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
31 มี.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
02 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
เสาร์
03 เม.ย.
อาทิตย์
04 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
จันทร์
05 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อังคาร
06 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
07 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
09 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
เสาร์
10 เม.ย.
อาทิตย์
11 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
จันทร์
12 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อังคาร
13 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
14 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
16 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
เสาร์
17 เม.ย.
อาทิตย์
18 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
จันทร์
19 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อังคาร
20 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
21 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
23 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
เสาร์
24 เม.ย.
อาทิตย์
25 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
จันทร์
26 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อังคาร
27 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
28 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
30 เม.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
เสาร์
01 พ.ค.
อาทิตย์
02 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
จันทร์
03 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อังคาร
04 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
05 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
07 พ.ค.
เสาร์
08 พ.ค.
อาทิตย์
09 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
จันทร์
10 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อังคาร
11 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
12 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
14 พ.ค.
เสาร์
15 พ.ค.
อาทิตย์
16 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
จันทร์
17 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อังคาร
18 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
19 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
21 พ.ค.
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
จันทร์
24 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อังคาร
25 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
26 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
28 พ.ค.
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)