นพ. ประดิษฐ์ สมประกิจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
วิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719