พญ. พจนา จิตตวัฒนรัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, อายุรศาสตร์โรคเลือด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. พจนา จิตตวัฒนรัตน์
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ